Se anunță concurs pentru două funcții publice din cadrul Primăriei Costești

Primăria satului Costești, raionul Ialoveni anunță desfășurarea concursului pentru angajarea în următoarele funcții:human recources

  • Funcția publică temporar vacantă de secretar al consiliului sătesc;
  • Funcția publică temporar vacantă de specialist în percepere fiscală.

Actele necesare pentru participare la concurs:

1. cererea de participare la concurrs (modelul este disponibil la secretariatul primăriei Costești sau îl puteți descărca aiciformular particip concurs func publică);

2. copia actului de identitate;

3. copia actului de studii;

4. copia carnetului de muncă;

5. curriculum vitae;

6. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

Candidații trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. deține cetățenia Republicii Moldova;

2. are studii superioare prevăzute pentru funcția la care candidează;

3. cunoaște limba de stat;

4. este apt din punct de vedere al stării sănătății pentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la primăria Costești pînă la data de 20 iunie 2016. Informații adiționale le puteți obține la telefonul 026851238.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×