A.O. Alternativa anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru reabilitarea unei porțiuni de apeduct in satul Costești

tenders1Asociația Obștească „Alternativa” informează că în urma realizării tender-ului pentru proiectul „Apă potabilă de calitate pentru locuitorii satului Costești”, ofertele repceționate nu se încadrează în limitele bugetului stabilit de donator. Astfel se anunță un nou tender cu un alt caiet de sarcini.

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Asociația Obștească „Alternativa” planifică renovarea și construirea unui sistem de apeduct care va oferi apă potabilă de calitate pentru regiunea ”Gîrlea” din satul Costești;

 

În acest scop, AO „Alternativa” va selecta o companie care va executa lucrările de renovare conform caietului de sarcini expus mai jos.

 

Obiectiv

Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania selectată va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini.

 

Aspecte organizaţionale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației Obștească „Alternativa”. Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind din cerinţele Asociației.

 

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 1iulie 2016 . Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 15 august 2016. Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

 

Cerinţe faţă de aplicanţi

Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
Licență de activitate în domeniul reabilitării și construcțiilor apeductului;
Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul reabilitării și construcțiilor apeductului;
Viabilitate financiară demonstrată;
Echipă de implementare calificată

 

Dosarul de participare trebuie să includă:

Descrierea companiei
Copia certificatului de înregistrare
Copia licenței de activitate
O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon
Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale. Caietul de sarcini îl găsiți aici Caiet de sarcini final

 

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

 

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Termeni de executare a lucrărilor
Termeni de garanție
Costul lucrărilor, cu TVA
Experienţa companiei

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „ Alternativa, str Ștefan cel Mare, satul Costești, raionul Ialoveni sau prin email la [email protected] nota „Tender proiectul „Apă potabilă de calitate pentru locuitorii satului Costești”, până la data de 5 iulie 2016 ora 16.00. Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal.

 

Cererile de informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scrisla adresa de email [email protected] sau prin telefon la numărul 069512370.

Doar companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Acest proiect este implementat de către Asociaţia Obştească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şiMinisterul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

discalimer

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×