Programul de granturi mici pentru tineri, runda a XIII-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni anunţă lansarea celei de a XIII-a rundă a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Reamintim că Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Ialoveni şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării 13015360_1074674599222141_7010410244127556513_ntinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

 

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi vor avea ca scop participarea tinerilor la viaţa civică și dezvoltare comunitară; participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare; participarea culturală și timp liber pentru tineri; participarea tinerilor la procesul decizional (domeniu prioritar în această rundă).

 

Pentru a aplica la această rundă de finanţare a programului, trebuie de întreprins următorii paşi:

 

1. Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani.

2. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul www.fondultinerilor.md. Tot aici găsiţi Ghid de finantare Ialoveni_XIII pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.

3. Completaţi Formular_aplicarePGM_XIII împreună cu membrii grupului/consiliului local de tineret.

4. Trimiteţi Formular_aplicarePGM_XIII pînă la 20 septembrie 2016 la adresa [email protected] sau la sediul Consiliului Raional Ialoveni (or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, et. 2, Anticamera).

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 10 mii lei pentru un proiect. Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 2 luni. Data preconizată de începere a proiectelor este 05 octombrie 2016, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 10 decembrie 2016. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (toamnă – iarnă). Pentru mai multe informaţii contactează-ne prin telefon la tel. 0 268 95146 sau email [email protected].

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • crearea și dezvoltarea capacităților Consiliilor Locale ale Tinerilor;
 • organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
 • desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
 • concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
 • caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
 • proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
 • vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
 • discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
 • elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
 • mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
 • seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
 • acțiuni de salubrizare, plantare a arborilor, colectare selectivă a deșeurilor;
 • acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii sociale și educaționale;
 • constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.

Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Cheltuielile eligibile includ:

1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.);

2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);

3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);

4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Membrii grupurilor de iniţiativă şi ai Consiliilor Locale de Tineret implicaţi în procesul de realizare a proiectelor, vor obţine după perioada de raportare un certificat care va confirma perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite şi competenţele obţinute pe parcursul implementării proiectului finanţat din resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni.

                                     

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

 

Nr.

Etapa

Perioada

1.

Primirea aplicaţiilor

20 august – 20 septembrie 2016

2.

Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală)

21 – 29 septembrie 2016

3.

Interviuri cu aplicanţii

24, 26 septembrie 2016

4.

Anunţarea proiectelor selectate

29 septembrie 2016

5.

Atelier de instruire cu beneficiarii finanţării

04 octombrie 2016

6.

Semnarea Acordurilor de colaborare

04 octombrie 2016

7.

Implementarea şi monitorizarea proiectelor

05 octombrie – 10 decembrie 2016

8.

Şedinţa de coordonare/raportare intermediară

10 noiembrie 2016

9.

Raportarea narativă şi financiară

11 – 23 decembrie 2016

10.

Gala Bunelor Practici

10 decembrie 2016

 

 

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi vă urăm mult succes!

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×