În atenția consumatorilor de gaze naturale!

Stimați consumatori,

SRL ”Ialoveni-Gaz”, filiala ”Ialoveni-gaz” vă reamintește ”REGULILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE”

 

 1. Înainte de a pune în funcție aparatele de gaze naturale, aerisiți bine încăperea.
 2. Înainte de a deschide robinetul și a pune în funcție cazanul, ori soba de încălzire, controlați eficiența de lucru a coșurilor de fum și a coloanelor de ventilare.
 3. Nu lăsați fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.
 4. Nu le permiteți să utilizeze aragazul copiilor și persoanelor care nu cunosc regulile de utilizare a gazelor naturale.
 5. Nu reparați de sine stătător și nu schimbați fără permisiunea specialiștilor aparatele de gaze, nu le permiteți să facă acest lucru altor persoane.
 6. După ce ați terminat de folosit gazele, închideți mai întîi robinetul de siguranță, apoi pe ce de la aparatul de gaze.
 7. Se interzice utilizarea și instalațiilor de gaze în scopuri neprevăzute de producător și utilizarea aragazelor pentru încălzirea încăperilor.
 8. Se interzice folosirea încăperilor, unde sunt instalații de gaze pentru somn și odihnă.
 9. Se interzice utilizarea gazelor în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii la sobele gazificate și canalele de evecuare a gazelor arse.
 10. Se interzice blocarea canalelor de ventilare, ”buzunarelor” și găurilor canalelor de ventilare destinate pentru curățirea canalelor de evacuare a gazelor.
 11. Se interzice folosirea focului deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.
 12. Se interzice depozitarea în încăperi și în subsoluri a buteliilor goale/pline cu gaze lichefiate.
 13. Se interzice de a lega funii, cabluri de conducte de gaze, de a pune alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.
 14. Se interzice efectuarea fără autorizație a lucrărilor de gazificare a casei (apartamanetului, vile) permutarea, înlocuirea și reparația utilajului de gaze.
 15. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalațiilor și aparatelor de gaze de uz casnic în locuinte, apartamente și pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului și de ventilare din case-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare și exploatare a fondului locativ, în casele și apartamentele cu drept de proprietate privata si proprietarii lor.

 

ȚINEȚI MINTE!!! Dacă simțiți miros de gaze, stingeți imediat toate aparatele de gaze, nu aprindeți focul, nu folosiți aparatele electrice, aerisiți bine încăperea și apelați 904, Serviciul de Intervenție.

 

 Avertisment la efectuarea lucrărilor de trasament în zona de protecție a conductelor de gaze

Filiala ”Ialoveni-Gaz”  vă avertizează că pe teritoriul r-lui Ialoveni, sînt amplasate gazoducte subterane de diferită presiune, pentru care este stabilită zona de protecție conform Regulilor de securitate în ramura gazificării NRS 35-04-09:2002.

 

Conform Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale și Regulilor de securitate în ramura gazificării NRS 35-04-09:2002, efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv excavarea la o distanță mai mică de 15m de la conducta de gaze, se admite numai prin eliberarea autorizației în scris, emisă de aperatorul de rețea, în care se indică condițiile și modul de efectuare.

 

În cazul necesității de efectuare a lucrărilor de trasament este necesar:

 

 1. Să coordonați documentația de proiect și să obțineți autorizație în scris pentru realizarea lucrărilor de la operatorul de rețea.
 2. Să invitați printr-un preaviz de trei zile pînă la începerea lucrărilor reprezentantul operatorului de rețea la locul respectiv, să stabiliți în comun traseul amplasării gazoductului și să întreprindeți măsurile necesare asigurînd protecția acestuia.
 3. Să executați lucrările de trasament în zona de protecție a gazoductului numai în prezența reprezentantului întreprinderii de gaze.

             

Pentru încălcarea prevederilor sus menționate, Codul Penal al RM (art.298) și codul Contravențional al RM (art. 167,168) prevăd răspunderea penală și materială, iar cheltuielile de reparație și scurgerile de gaze vor fi suportate de persoana vinovată.

 

 

Pentru informații referitor la efectuarea lucrărilor de trasament și coordonarea proiectelor vă adresați: SRL ”Ialoveni-gaz”

Filiala ”Ialoveni-gaz” r. Ialoveni str. Grigore Vieru,30

Tel: 0(268)30-2-77 sau 904

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×