Primăria Costești angajează!

Primăria Costești anunță contractarea unei persoane care va presta  servicii de comunicare și scrierea proiectelor.

 

Cerințe

Studii superioare finalizate/nefinalizate în Comunicare și Relații Publice/Jurnalism, Administrație Publică, Drept sau studii relevante în domeniu ;
Experiență în realizarea de evenimente,  activități conferințe, comunicate de presă, acțiuni de binefacere, implicare în proiecte, etc.

Cunoștințe avansate despre Social Media: cursuri/certificări absolvite în domeniu reprezintă un avantaj;
Cunoștințe de limbă engleză – nivel avansat;
Excelente abilități de comunicare și de prezentare (verbală și scrisă);
Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și a agendei de lucru;
Capacitate de a învăța repede lucruri noi, inițiativă și diplomație;
Rigurozitate și atenție deosebită pentru detalii,

Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;

Experienţă de lucru în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de minim 2 ani;

 

Responsabilități

Planifică, redactează si publică materiale de comunicare (comunicate de presă, articole,  interviuri etc.);
Stabilește și urmărește calendarul evenimentelor/ conferințelor de profil;
Se implică activ în organizarea evenimentelor inițiate de companie cît și în cele promovate de parteneri;
Concepe și monitorizează campaniile de promovare ale Primăriei pe Facebook, website.
Monitorizeaza şi analizează media;
Evaluează rezultatele obținute în urma fiecărei acțiuni și le reaporteaza către superiorul direct;
Consolidează și menține în permanență legătura cu reprezentanții oficiali ai presei;
Facilitează procesul de comunicare în interiorul companiei;
Concepe, editează și distribuie materiale de comunicare internă;
Participă la dezvoltarea de concepte creative pentru campanii, programe, acțiuni interne, implementarea de proiecte de comunicare internă aferente acestora;
Inițiaza și organizează evenimente interne;

Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;

Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

  • CV – ul;
  • Copia buletinului de  identitate;
  • Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional titlul/diploma/certificate;
  • Copia carnetului de muncă/certificate de voluntar ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este  21 aprilie  2017

  • Tel. (268)  51  236/ Fax (268)  51 238
  • E-mail: [email protected]
  • Adresa poştală: MD-6801 s. Costești, str. Ștefan cel Mare 115, et. II, anticameră
  • Persoana de contact: Natalia Petrea, 069836602 

 

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×