Atenție! Concurs la funcții publice vacante în Primăria Costești!

Primăria Costești, raionul Ialoveni, anunță desfășurarea concursului pentru angajarea în următoarele funcții publice vacante de:

perceptor fiscal – 1 unitate;

-specialist în reglementarea regimului funciar – 0,5 unitate.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

cerere de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul Primăriei Costești);

copia buletinului de identitate;

copia actului de studii;

copia carnetului de muncă;

curriculum vitae;

cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

 

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în economie pentru funcția de perceptor fiscal și studii în relații funciare și cadastru pentru specialistull în reglementarea regimului funciar;

3. să cunoască limba de stat;

4.să fie apt din punct de vedere al sănătățiipentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 19.05.2017. Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.