Atenție! Concurs la funcții publice vacante în Primăria Costești!

Primăria Costești, raionul Ialoveni, anunță desfășurarea concursului pentru angajarea în următoarele funcții publice vacante de:

perceptor fiscal – 1 unitate;

-specialist în reglementarea regimului funciar – 0,5 unitate.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

cerere de participare la concurs (modelul este disponibil la secretariatul Primăriei Costești);

copia buletinului de identitate;

copia actului de studii;

copia carnetului de muncă;

curriculum vitae;

cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 

 

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1. să dețină cetățenia Republicii Moldova;

2. să posede studii superioare în economie pentru funcția de perceptor fiscal și studii în relații funciare și cadastru pentru specialistull în reglementarea regimului funciar;

3. să cunoască limba de stat;

4.să fie apt din punct de vedere al sănătățiipentru exercitarea funcției publice.

 

Dosarele se vor depunde la Primăria Costești pînă la data de 19.05.2017. Informații suplimentare la numărul de telefon 026851238.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×