Raportul de activitate a primarului Natalia Petrea pentru anii 2015-2017

În luna iunie 2017, Natalia Petrea-primarul satului Costești are 2 ani de activitate în această funție. În acest context, dumneaiei prezintă raportul de activitate pentru această perioadă, dar și planurile de viitor. 

Lista proiectelor desfăşurate în satul Costeşti în perioada 2015-2017

1.Aprobarea „Planului Strategic de dezvoltare social-economică a satului Costeşti pentru anii 2015-2020”a avut loc în 2015,care este documentul de bază în activitatea unei unităţi teritorial-administrative,precum este Primăria Costeşti.

 

2.Iniţierea activităţii site-ului www.costesti.md din 2015

 

3.Construcţia Complexului Agro-Industrial „Casa de ambalare pentru păstrarea şi procesarea strugurilor şi fructelor din s.Costeşti”a avut loc în perioada 2013-2015 cu finanţarea ADR Centru în sumă de 27 mln.lei desfăşurat de primăria Costeşti în parteneriat cu Asociaţia Producătorilor de struguri din s. Costeşti,care a contribuit cu 50% din sumă.După finalizarea proiectului din octombrie 2015 este dat în locaţiune pe un termen de 49 ani Cooperativei de Întreprinzător FRUCTBIOIMPEX.

 

4.Construcţia veceului public în centrul satului”este un proiect desfăşurat de Primăria  Costeşti în parteneriat cu Ambasada Slovaciei în sumă totală de 240 mii lei.

 

5.”Construcţia Centrului Comunitar pentru persoane în Etate” Speranţa”este un proiect desfăşurat de ONG  „Alternativa”în 2015 în parteneriat cu Primăria Costeşti finanţat de Fundaţia Est-Europeană în sumă de 15 mii dolari SUA şi primăria – 200 mii lei pentru lucrări de reparaţie şi echipament.

 

6.”Construcţia unui segment de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a locuitorilor din sectorul Gîrlea”este încă un proiect desfăşurat de ONG  „Alternativa” în 2015 în parteneriat cu Primăria Costeşti finanţat de Fundaţia Est-Europeană în sumă de 15 mii dolari SUA şi primăria – 500 mii lei.

 

7.”Construcţia capitală prin betonarea străzilor Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril din sectorul Gîrlea şi a străzii C.Stamati din sectorul Movila”este un proiect realizat în 2015-2016 cu suportul bugetului satului şi contribuţia cetăţenilor.

 

8.Iluminarea stradală e un proiect continuu,dar în 2015-2017 au fost efectuate lucrări de iluminare în sectoarele Gîrlea,Movila,Dealul Morii din surse locale,contribuţii ale cetăţenilor de acasă şi de peste hotare.

 

9.”Instalarea sistemelor video de supraveghere,securitate  şi pază a spaţiilor şi instituţiilor publice”este un proiect realizat în 2017 din surse bugetare.

 

 

Lista proiectelor în desfăşurare în satul Costeşti în 2017

 

1.Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare în satul Costeşti”este un proiect mare şi strategic pentru dezvoltarea satului nostru,care a demarat în anul 2013 în sumă totală de 34 mln.lei.Este finanţat de Fondul Ecologic de pe lîngă Ministerul Mediului cu condiţia contribuţiei de 15% de către populaţie,ceea ce constituie 1500 lei de fiecare gospodărie.În 2017 trebuie să fie finalizată construcţia a 27 km  conform proiectului,iar restul suprafeţei necesare vom continua din alte surse conectarea totală a gospodăriilor.

 

2. În 2017 porneşte încă un proiect grandios în satul nostru cu suportul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru,care  este Construcţia Complexului Turistic-Sportiv”.Costul proiectului este de 32 mln.lei,iar ADR Centru  a alocat suma de 22,5 mln,restul fiind acoperit din alte surse ale partenerilor  proiectului,inclusiv Federaţia Moldovenească de Fotbal.

 

3.Un proiect inedit pentru satul Costeşti este cel ce ţine de „Construcţia a 5 parcuri de odihnă şi agrement pentru locuitorii satului Costeşti”obţinut deONG Alternativa în parteneriat cu Primăria Costeşti,finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suma de 41 mii dolari SUA,care se desfăşoară în 2017.

 

4.Un proiect-pilot pentru Republica Moldova este în desfăşurare în 2017 în satul Costeşti „Sporirea transparenţei şi a guvernării locale prin participarea publicului în satul Costesti”finanţat direct cu 12 mii euro şi monitorizat de Consiliul Europei,care prevede dezvoltarea oprtunităţilor cetăţenilor de cunoaşte şi a participa la guvernarea localităţii cu posibilitatea transmiterii în direct a şedinţelor Primăriei şi Consiliului.

 

5.În iunie 2017 începe un proiect de 2 ani de „Construcţie capitală a străzii Unirii din sectorul Furnicarul”,care este un sector relativ nou în sat cu familii tinere care nu dispun de nici un drum asfaltat.Cheltuielile de construcţie a acestui drum modern vor fi de 13 mln.lei din bugetul satului,din bugetul de stat şi din alte contribuţii.

 

6.Extinderea serviciilor sociale de plasament temporar şi de îngrijire pentru persoanele în etate şi singuratice la Centrul Comunitar „Speranţa”, proiect desfăşurat de ONG Compasiune în parteneriat cu primăria Costeşti şi cu suportul financiar al Fundaţiei de caritate „Pro Humanitate” din Germania.

 

 

Lista proiectelor care se vor desfăşura în satul Costeşti

 

1.”Construcţia unei grădiniţe noi lîngă grădiniţa nr.3„de lîngă Liceul Teoretic Costeşti din Deal la Mori  pe terenul sportiv al liceului.E o necesitate a satului nostru în condiţiile insuficienţei de locuri în cele 4 grădiniţe actuale,două dintre care activează în clădiri vechi,neadaptate la cerinţele moderne ale procesului educaţional.La moment suntem în căutarea de fonduri pentru acest proiect.

 

2. „Reparaţia capitală a Casei de Cultură”este un proiect important şi aşteptat de mult timp pe care sperăm să-l realizăm  din fonduri transfrontaliere bazate pe Acordurile de Colaborare pe care le are Primăria Costeşti cu primăria oraşului Bacău,judeţul Bacău şi Primăria comunei Bălţaţi,judeţul Iaşi.

 

3.Transformarea gunoiştii actuale din Dealul Orheiului în Construcţia unei Staţii Regionale de Transfer a Deşeurilor solide” este un proiect al Republicii Moldova cu suportul financiar al Băncii Europene pentru Investiţii în sumă de peste un milion de euro, precum şi tehnica necesară pentru colectarea şi transferarea gunoiului.Beneficiile satului nostru vor fi:lichidarea gunoiştii actuale; protecţia mediului-apă,sol,aer- şi a sănătăţii populaţiei;colectarea organizată a deşeurilor;  noi locuri de muncă pentru cetăţeni din localitate; plata impozitelor locale de către Staţia de Transfer ; taxa pentru transfer plătită de localităţile din regiune; atragerea altor proiecte de dezvoltare a satului nostru etc.

 

4.Editarea ediţiei a doua a monografiei de Istorie a satului Costeşti scrisă de dna profesor de istorie Parascovia Carp.

 

5.”Construcţia capitală prin betonarea străzilor ”unde va fi iniţiativă mai mare a cetăţenilor şi desigur- contribuţie pentru că sursele bugetare sunt reduse în raport cu dorinţa noastră.Condiţiile principale rămîn a fi: achitarea contribuţiei la sistemul de canalizare,să fie constrută reţeaua de canalizare pe drumul respectiv, precum şi să lege reţeaua de drumuri locale cu instituţiile satului-şcoală,grădiniţă, biserică etc.

 

6. „Construcţia unui parc fotovoltaic din baterii solare” pentru a economisi resursele de energie electrică şi a folosi energia solară (a soarelui), ori energia eoliană (a vîntului) ori energia geotermală (a pămîntului) din surse extrabugetare.

 

7.”Construcţia unei minifabrici de conservare a fructelor şi legumelor”este o mare necesitate a satului nostru în condiţiile cînd ocupaţia de bază a populaţiei este creşterea şi îngrijirea fructelor şi legumelor de multe soiuri,care nu sînt toate realizate la sezon ,fără piaţă suficientă de realizare a produselor agricole.La moment suntem în căutarea resurselor financiare,pentru că acesta e una din acţiunile ce trebuie să asigure durabilitatea activităţii Casei de ambalare şi sortare a strugurilor din localitate.Este un proiect depus spre finanţare la Consiliul Europei.

 

8.Termoizolarea grădiniţelor nr.1” Andrieş” şi nr.2” Scufiţa Roşie” cu schimbarea acoperişurilor”dinsurse extrabugetare,precum şi construcţia gardurilor de protecţie şi a porţilor acestor 2 instituţii preşcolare din surse bugetare.

 

9.Sădirea copacilor şi a florilor în spaţii publice şi private pentru amenajarea satului la nivel european din surse bugetare şi extrabugetare,precum şi cu contribuţia cetăţenilor gospodari din sat.

 

10. Încurajarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea diverselor proiecte de dezvoltare social-economică a satului cu investiţii ale cetăţenilor plecaţi peste hotare.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×