Se anunță ședință extraordinară a Consiliului Local Costești

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 160  din 26.09.2017 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă extraordinară

pe data de 29.09.2017, ora 0900 în sala de şedinţe,

 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției Centrul Comunitar de Asistență Socială pentru persoane în dificultate din s. Costești ”Speranța”. Raportor: Natalia Petrea, primar.

2.Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Natalia Petrea, primar.

3.Cu privire la acordarea unor ajutoare unice. Raportor: Natalia Petrea, primar.

4.Cu privire la delegarea unui grup de profesori în România. Raportor: Natalia Petrea, primar.

Ședințele Consiliului local sunt publice și la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește. 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×