Grădinița nr. 2 ,,Scufița roșie”

Numele oficial: Creșa-Grădiniță nr.2 ,,Scufița Roșie”

Date de contact:
Telefon: +373 268 51503; +373 69715708
Adresa: s. Costești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.65
Email: [email protected]

Scurt istoric
Creșa-Grădiniță nr.2 ,,Scufița Roșie’’ este situată în partea de est al satului Costești, raionul Ialoveni,așezată la o distanță de 10 km de centrul raional Ialoveni și 25 km de capitala țării, orașul Chișinău. Anul fondării 1988. Tipul construcției – proiect tipizat. Capacitatea după proiect – 160 locuri. Regimul de activitate – 10.5 ore, săptămîna de lucru – 5 zile .

Viziunea
Creșa-Grădiniță nr.2 este garant al asigurării și transformării activității instituției în una accesibilă relevantă și de calitate pentru formarea și dezvoltarea personalității copiilor , deprinderilor elementare de integrare în viața școlară și socială, cadrele didactice receptive la propria autoformare și formare continuă , spirit cooperant de echipă , climat psihologic favorabil, stimulator de muncă,relații de parteneriat integrat a tuturor celor care participă la procesul educațional și decizional, atitudine nontolerantă pentru orce caz de discriminare, violență , abuz sau ignorare a copiilor.

Misiunea
– Instituționalizarea tuturor copiilor de vârstă timpurie din localitate, preponderent copii de 5-6( 7) ani care necesită pregătire pentru viața școlară
– Ocrotirea vieții și sănătății copiilor
– Eliminarea oricărui tip de discriminare față de copii ,părinți și personal angajat
– Asigurarea mediului de viață și activitate prietenos copiilor
– Conformarea și promovarea politicii educaționale în domeniul educației timpurii, evitarea reticenții cadrelor didactice față de abordarea modernă a procesului educațional
– Sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru creștere profesională
– Promovarea imaginii pozitive a instituției ( participare la viața socială a satului, plasare pe site-ul instituției a activităților didactice și extracurriculare, fotografii, produse ale activității copiilor etc.)
– Dezvoltarea parteneriatelor integrate .

Principii și valori
– Respectarea drepturilor copilului la viață și la dezvoltare firească, dreptul la educație și formarea personalității prin propria experiență
– Dezvoltarea și autodezvoltare profesională a cadrelor didactice
– Educație în strânsă legătură cu moștenirea valorilor culturale
– Continuitate a învățării care i-ar permite copilului și să se integreze cu bune șanse în activitata școlară și socială
– Accesibilitate la cunoștințe, dialog, idei ,păreri proprii.

Director: Pavalachi Svetlana, mob. +373 69715708
Nr. de copii instituționalizați – 200 ( 2-6(7)ani )
Nr. de angajați – 30
Nr. cadre didactice –13 (deținătoare de grad didactic doi- 8)

 

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×