Se anunță desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local Costești

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna. Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 52 din 19.03.2017 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară

vineri, pe data de 29.03.2018, ora 0900 în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la raportul despre realizarea Planului Strategic de dezvoltare social-economică a satului Costeşti și obiectivele strategice trasate pentru 2018. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 2. Cu privire la executarea bugetului Primăriei satului Costești pentru anul 2017. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare și ajutoare unice. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 4. Cu privire la formarea unor bunuri imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 5. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului Sătesc Costeşti în trim. II, anul 2018. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 6. Cu privire la stabilirea termenelor de pășunat. Țurcan Andrei, viceprimar.
 7. Cu privire la completarea/modificarea/abrogarea unor decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.
 9. Cu privire la corectarea greşelilor din cadastru admise în privința bunului imobil cu nr.cadastral 5515213199. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 10. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 11. Cu privire la rectificarea bugetului. Raportor: Diana Perevoznic, specialist în planificare bugetară.
 12. Cu privire la schimbarea unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 13. Cu privire la atribuirea unei denumiri de stradă. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 14. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei din 13 februarie 2018. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 15. Cu privire la stabilirea și vînzarea terenului aferent către CÎ „Fructbioimpex”. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 16. Cu privire deschiderea unui cont. Raportor: Diana Perevoznic,specialist în planificare bugetară
 17. Cu privire la casarea plantației viticole. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 18. Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect.Raportor: Mereacre Tudor, specialist în relații cu publicul și scrierea și implementarea proiectelor.

Ședințele Consiliului Local sînt publice și la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește. Totodată evenimentul va fi transmis live pe canalul de youtube al Primăriei și pagina oficială de facebook.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×