Spre atenția veteranilor de război!!!

Conform  Hotărîrei Guvernului R. Moldova nr. 182 din 28.02.2018, schimbarea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se v-a realiza în perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020. Începînd cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou.

Modul de recunoaștere și atribuire  a statutului de veteran de război, precum și condițiile de eliberare, înmînare, evidență, păstrare, retragere și nimicire este stabilit în capitolul I al regulamentului (Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 28 februarie 2018).

Legitimațiile sunt de 5 tipuri:

  1. Legitimații din seria “A” – pentru veteranii celui de-al Doilea Razboi Mondial
  2. Legitimații din seria “B” – pentru veteranii actiunilor de luptă din Afganistan
  3. Legitimații din seria “C” – pentru veteranii acțiunilor de lupta pentru apărarea integrității teritoriale și independența Republicii Moldova
  4. Legitimații din seria “BC” – pentru veteranii actiunilor de luptă din Afganistan, care au participat și la acțiunile de lupta pentru apărarea integrității teritoriale și independența Republicii Moldova
  5. Legitimații din seria “D” – pentru veteranii acșiunilor de luptă de pe teritoriul altor state (cu excepția Afganistanului) și persoaneleasimilate participanților la război

Legitimațiile se perfectează în baza cererii personale a solicitantului, depusă la organul administrativ – militar teritorialla evidența caruia se află. La cerere se anexează copia buletinului de identitate si a documentelor justificative (extrasul din dosarul personal, înscrierea în livretul militar, confirmată cu ștampila unității militare in componența careia militarul a participat la acțiunele de lupta, sau certificatul din instituția de arhiva).

Titularii legitimațiilor vor utiliza legitimațiile doar în scopul confirmării statutului de veteran de război, a drepturilor si garantiilor de protecție socială în corespundere cu prevederile legislației.

 

Președintele Organizației Veteranilor de Război din satul Costești                          Veaceslav Ionaș

 

Modelul legitimației de veteran de război:

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×