Spre atenția veteranilor de război!!!

Spre atenția veteranilor de război!!!

Conform  Hotărîrei Guvernului R. Moldova nr. 182 din 28.02.2018, schimbarea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se v-a realiza în perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020. Începînd cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou.

Modul de recunoaștere și atribuire  a statutului de veteran de război, precum și condițiile de eliberare, înmînare, evidență, păstrare, retragere și nimicire este stabilit în capitolul I al regulamentului (Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 28 februarie 2018).

Legitimațiile sunt de 5 tipuri:

  1. Legitimații din seria „A” – pentru veteranii celui de-al Doilea Razboi Mondial
  2. Legitimații din seria „B” – pentru veteranii actiunilor de luptă din Afganistan
  3. Legitimații din seria „C” – pentru veteranii acțiunilor de lupta pentru apărarea integrității teritoriale și independența Republicii Moldova
  4. Legitimații din seria „BC” – pentru veteranii actiunilor de luptă din Afganistan, care au participat și la acțiunile de lupta pentru apărarea integrității teritoriale și independența Republicii Moldova
  5. Legitimații din seria „D” – pentru veteranii acșiunilor de luptă de pe teritoriul altor state (cu excepția Afganistanului) și persoaneleasimilate participanților la război

Legitimațiile se perfectează în baza cererii personale a solicitantului, depusă la organul administrativ – militar teritorialla evidența caruia se află. La cerere se anexează copia buletinului de identitate si a documentelor justificative (extrasul din dosarul personal, înscrierea în livretul militar, confirmată cu ștampila unității militare in componența careia militarul a participat la acțiunele de lupta, sau certificatul din instituția de arhiva).

Titularii legitimațiilor vor utiliza legitimațiile doar în scopul confirmării statutului de veteran de război, a drepturilor si garantiilor de protecție socială în corespundere cu prevederile legislației.

 

Președintele Organizației Veteranilor de Război din satul Costești                          Veaceslav Ionaș

 

Modelul legitimației de veteran de război: