SE ANUNȚĂ ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL COSTEȘTI

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 53 din 09 aprilie 2019 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară pe data de 23 aprilie 2019 în sala de şedinţe a primăriei cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului satului Costești pentru anul 2018. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil șef

2. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară. Raportor: Petrea Natalia, primar

3. Cu privire la notificarea unei decizii. Raportor: Levinte Tatiana, secretar Consiliul Sătesc

4. Cu privire la aprobarea/anularea rezultatelor licitaţiei din 25 februarie 2019. Raportor: Petrea Natalia, primar

5. Cu privire la sistarea temporară a activității Instituțiilor de Educație Timpurie. Raportor: Petrea Natalia, primar

6. Cu privire la acordarea unor ajutoare unice. Raportor: Petrea Natalia, primar

7. Cu privire la alocarea unor sume de bani. Raportor: Petrea Natalia, primar

8. Cu privire la luarea în folosință gratuită a automobilului. Raportor: Andrei Țurcan, viceprimar

9. Cu privire la scutirea unui părinte din familie social-vulnerabilă de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţă. Raportor: Petrea Natalia, primar

10. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar

11. Cu privire la schimbarea modului de folosință. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar

12. Cu privire la delimitarea terenului proprietate public a unității administrative-teritoriale s.Costești, r.Ialoveni Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar

13. Cu privire la scoaterea la licitație. Raportor: Petrea Natalia, primar

14. Cu privire la determinarea și amenajarea locului de înhumare a cadavrelor animalelor (groapa Bekari) Raportor: Andrei Țurcan,viceprimar

15. Cu privire la desfăşurarea acţiunilor de salubrizare a satului Costeşti.Raportor: Andrei Țurcan, viceprimar

16. Cu privire la casarea unor mjloace fixe.Raportor: Andrei Țurcan,viceprimar

17. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local.Raportor:Perevoznic Diana,specialist înplanificare

18. Cu privire la casarea plantației viticole. Raportor:Borta Fiodor, specialist în regl. reg. funciar

19. Cu privire la reorganizarea unor instituții publice.Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef

20. Cu privire la actualizarea planului strategic de dezvoltare a satului Costești pentru perioada 2019- 2025.Raportor: Petrea Natalia, primar

21. Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. Raportor: Petrea Natalia, primar

22. Cu privire la delicvența juvenilă.Raportor, Vasile Postica, șef SP-3

Mai jos puteți accesa proiectele de decizii spre informare:

proiecte de decizii
DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×