SE ANUNȚĂ ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL COSTEȘTI

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 129 din 12 august 2019  prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară pe data de 20 august 2019 în sala de şedinţe a primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la abrogarea/modificarea unor decizii. Raportor: Levinte Tatiana, secretar
 2. Privind inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică. Raportor: Borta Fiodor, spec. în regl. reg. funciar
 3. Cu privire la alocarea unei sume de bani.Raportor: Petrea Natalia, primar
 4. Cu privire la aprobarea taxelor de instruire la Școala de Muzică pentru anul 2019-2020. Raportor: Petrea Natalia, primar
 5. Cu privire la schimbarea modului de folosință a construcției.Raportor: Borta Fiodor, spec. în regl. reg. funciar
 6. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de masă lemnoasă cu titlu gratuit. Raportor: Petrea Natalia, primar
 7. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe teritoriul s.Costești. Raportor: Petrea Natalia, primar
 8. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru al consiliului electoral de circumscripție Costești. Raportor: Petrea Natalia, primar
 9. Cu privire la achitarea indemnizației unice la expirarea mandatului aleșilor locali. Raportor: Petrea Natalia, primar
 10. Cu privire la scutirea unor părinţi din familii social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe. Raportor: Petrea Natalia, primar
 11. Cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală prin Parteneriat Public-Privat. Raportor: Petrea Natalia, primar
 12. Cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală. Raportor: Petrea Natalia, primar
 13. Cu privire la executarea bugetului pe semestru I anul 2019 . Raportor Grigorița Zinaida, contabil șef
 14. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la conferirea Titlului Onorific „Cetăţean de Onoare al satului Costești”. Raportor: Petrea Natalia, primar
 15. Cu privire la demolarea casei de la stadionul de lîngă iaz. Raportor: Petrea Natalia, primar
 16. Cu privire la conferirea Titlului Onorific „Cetăţean de Onoare al satului Costești”.Raportor: Petrea Natalia, primar
 17. Cu privire la aprobarea unităților de personal în instituţia de educaţie timpurie nr. 2 ”Scufița Roșie”în care vor fi create servicii de educație incluzivă. Raportor: Petrea Natalia, primar

Ședințele Consiliului Local sînt publice și la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×