Se anunță Ședința Extraordinară a Consiliului Local Costești

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dl Vasile Borta a emis dispoziţia nr.169 din 31.07.2020 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă extraordinară marți, pe data de 04.08.2020 , ora  9 00 în sala de şedinţe, cu următoarea ordine de zi:

 Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor,Levinte Tatiana, secretar

 1. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2020. Rapotor, Zinaida Grigoriță, contabil-șef.
 2. Cu privire la aprobarea proiectului pentru aplicare la donator „Râul meu-Mândria Mea, pe mal de Botna”. Raportor, Vasile Borta,primar
 3. Cu privire la aprobarea proiectului pentru aplicare la donator „Restaurarea Casei Limbii și Culturii Române din s. Costești”. Raportor, Vasile Borta, primar.
 4. Cu privire la aprobarea proiectului pentru aplicare la donator ” Mă implic”. Raportor, Vasile Borta, primar.
 5. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor, Vasile Borta, primar
 6. Cu privire la redistribuirea mijlocelor din bugetul local. Raportor, Diana Perevoznic, specialist principal.
 7. Cu privire la instituirea comisiei de licitație. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
 8. Cu privire la scoaterea la licitație și darea în arendă. Raportor, Luca Petru, specialist în reglementarea regimului funciar.
 9. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale din satul Costeşti, raionul Ialoveni. Raportor, Luca Petru, specialist în reglementarea regimului funciar.
 10. Cu privire la modificarea/completarea unor decizii. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
 11. Privind inițierea formării delimitării a terenului proprietate publică. Raportor, Vasile Borta, primar.
 12. Cu privire la aprobarea taxelor de instruire la Școala de Muzică pentru anul 2020-2021. Raportor, Gîlcă Tatiana, specialist în contabilitate.
 13. Cu privire la casarea mijlocelor fixe. Raportor, Gîlcă Tatiana, specialist în contabilitate.
 14. Cu privire la funcția vacantă de administrator Î.M.” Gospodăriei comunal-locative” Costești. Raportor, Vasile Borta, primar.
 15. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.

Comisia Finanţe, Bivol Parascovia, președinte – Vineri, 31 iulie 2020, ora 1400

Comisia Agrară, Pavalachi  Vasile, președinte – Luni, 03 august 2020, ora 900

Comisia Învățământ, Melnic Iurie, președinte – Luni, 03 august 2020, ora 1100

Comisia Drept, Ionaș Ion, președinte – Luni, 03 august 2020, ora 1400

 ‼️Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate și şedinţă este obligatorie.

‼️Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor de control și combatere a infecției COVID19. Totodată ședința va fi filmată și plasată pe canalul de youtube al Primăriei Costești.🎥

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×