Astazi, 31 august, celebrăm unul dintre cele mai importante elemente definitorii ale identității noastre naționale.

Limba română ne exprimă cultura, valorile și bogăția tradițiilor și ne unește într-o mare comunitate spirituală pe toți cei care o vorbim, indiferent de locul în care trăim.

În acest context felicit toți cetățenii de acasă și de peste hotarele țării cu ocazia Zilei Limbii Române și îmi exprim încrederea că în anii care vin să avem sănătatea necesară și puterea de a depăși situația pandemică și de a ne întîlni din nou în anul viitor, în centrul satului Costești, unde de peste două decenii, această sărbătoare națională adună mii de oameni care aduc omagiu ”Zilei Limbii Române”.

Cu respect,

Vasile Borta, primarul satului Costești

Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. vă informează, că pe data de 24.08.2020, în intervalul de timp 08:25 – 10:25, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric, LEA 0,4kV F 3 PT 624, de la care se
alimentează obiceteșe cu NLC 7059045 şi s. Costești: str. Vasile Mereacre, Costești parţial.

📎Pentru orice întrebări, suntem la dispoziția dvs. prin următoarele canale de comunicare:
OT24h: 022-43-11-11
e-mail: [email protected]
fax: 022-43-16-75
www.premierenergydistribution.md
https://www.facebook.com/premierenergymoldova

Numărul cererii de Oferte: FY20-CM-EQP (01)

Data emiterii: 19 august 2020, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 07 septembrie 2020, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 11 septembrie 2020, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea a trei (3) buldoexcavatoare în cadrul următoarelor Proiecte de Dezvoltare Comunitară a CM:

• „Achiziționarea echipamentelor pentru îmbunătățirea accesului la sistemul de canalizare din orașul Ialoveni”

• „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Ursoaia”

• „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Costești”

conform cerințelor enunțate în această cerere.

Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia sunt beneficiarii direcți ai proiectelor (denumite în continuare Primăriile). În timpul procedurilor de vămuire, în declarațiile vamale pentru fiecare echipament achiziționat, vânzătorul selectat va indica fiecare primărie ca fiind beneficiarul („Destinatarul”) echipamentului și IREX ca fiind responsabilul financiar („Responsabil Financiar”). Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia vor participa la evaluarea ofertelor și vor acționa în calitate de proprietari ai echipamentelor.

• IREX intenționează să încheie un contract cu preț fix pentru această achiziție.
• Costurile suportate de Aplicant pentru pregătirea ofertei și negocierea contractului nu sunt rambursabile.
• IREX nu are nici o obligație de a accepta oricare dintre ofertele depuse.
• IREX își rezervă dreptul de a accepta oferta aplicantului fără alte discuții.
• IREX va evalua doar ofertele depuse de către companiile autorizate și calificate, pentru a executa și implementa lucrările/activitățile în cadrul acestui proiect.
• Aplicantul trebuie să fie capabil să îndeplinească toate elementele specificate în Scopul Activităților.

Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la [email protected] până la orele 17:00, 07 septembrie 2020 (ora locală din Chișinău).

Linia de subiect al emailului trebuie să conțină: „Întrebări pentru Solicitarea de Ofertă  nr.FY20-CM-EQP (01)”.

Întrebările/clarificările trebuie prezentate în scris. Apelurile telefonice nu sunt acceptate. IREX va răspunde, în scris, la orice solicitări de clarificare, cu condiția ca acestea să fie primite până la termenul limită menționat mai sus. Doar răspunsurile scrise și emise de IREX vor fi considerate oficiale și vor avea o pondere în procesul RfP și în evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Programului Comunitatea Mea sau de la orice altă enitate nu trebuie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebări referitoare la acest RfP.

IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebăriilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 08 septembrie 2020.

Instrucțiuni:

  1. Găsiți atașat documentele necesare pentru depunerea ofertei la următorul link: https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/17
  1. Ofertele trebuie să conțină: un formular de depunere a ofertelor, Oferta Tehnică, Oferta Financiară și toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în punctul 9.
  1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
  1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
  1. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
  1. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în lei moldovenești (MDL) și trebuie să fie indicatela la cota zero TVA (TVA 0%).
  1. Suma totală estimată pentru achiziționarea buldoexcavatoarelor în cadrul acestui RfP este de 1,025,000 lei per unitate, dar în niciun caz, IREX nu va lua în considerare ofertele care sunt cu 5% peste plafonul bugetar estimat.
  1. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
  1. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., toate taxele vamale, comisioanele, plățile, taxele de vânzare și alte taxe (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a mărfii, suportate până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (locațiile de implementare a proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruiri pentru personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentului la locațiile de implememntare a proiectulu. Ofertele incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la , prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare ar fi: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Documentele puse la dispoziție:

Cerere de Oferte FY20-CM-EQP (01)

Formulare ale Cererii de Oferte FY20-CM-EQP (01)

Cu respect,

Echipa IREX Comunitatea Mea

Primăria satului Costești a dat start lucrărilor de amenajare a căilor de acces în Casa de Cultură, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Amenajarea spațiului presupune și o scenă externă pentru evenimentele publice din satul Costești.
Informăm totodată, că administrația primăriei alături de echipa de lucru a Casei de Cultură Costești depune toate eforturile să identifice resurse financiare pentru reparația capitală a instituției.

Vara anului 2020 s-a finalizat cu încă un drum construit cu succes pentru sătenii din satul Costești. Strada ”Copiilor” din regiunea ”Furnicaru” a fost betonată pe o porțiune de 615 m lungime cu suportul financiar al Primăriei Costești și efortul fizic/financiar al locuitorilor străzii.

Efortul cetățenilor a fost apreciat de către autoritatea publică locală pentru construcția celor 3382 metri pătrați de drum și s-a finalizat în luna august cu o sfințire a lucrărilor realizate cu prezența beneficiarilor.

Menționăm că aceste lucrări reprezintă contribuția satului Costești la proiectul dezvoltat de către Programul Comunitatea Mea în urma căruia costeștenii vor beneficia de un buldoexcavator 🚜, care va fi o pârghie în realizarea și a altor lucrări și proiecte pentru sat.

Astfel, primarul satului Costești, Vasile Borta vine cu sincere mulțumiri locuitorilor pentru implicare și mobilizare și deasemenea Programul Comunitatea Mea pentru suportul în îmbunătățirea serviciilor oferite de APL pentru cetățeni.

În urma demersurilor expediate de către Primăria satului Costești autorităților publice raionale și naționale privind problemele cu care se confruntă localitatea, au dat curs vicepreședintele raionului Ialoveni – Victoria Marian Bogos și deputatul Parlamentului RM – Liviu Vovc.

Astfel primarul satului Costești, Vasile Borta a efectuat vizite împreună cu oaspeții la proiectele locale care au nevoie de suport financiar, la drumurile și terenurile afectate grav în urma ploilor abundente și inundațiilor din vara anului 2020. În urma informării dnei Marian Bogos și dlui Vovc despe despre resursele financiare necesare pentru continuarea proiectelor, primarul satului Costești a primit asigurări că se vor întreprinde toate măsurile ca să fie depășită situația din localitate.

Primăria Costești își exprimă speranța că vizita autorităților va da roade pentru costeșteni și va beneficia de suport și oportunități în cel mai apropiat timp.

Dragi tineri din satul Costești,
Sunt onorat să Vă felicit cu ocazia sărbătorii ,,12 august – Ziua Internaţională a Tineretului”. Mă bucur că avem o localitate unde fiecare a treia persoană este tînăr, mai mult avem tineri inteligenți, activi, implicați, care au nevoia de toată susținerea administrației publice locale, dar și a întregii localități și țări. Îmi exprim toată încrederea că prin efort comun vom putea mișca lucrurile, să creem oportunități de muncă și dezvoltare la noi în Costești.
Aduc sincere felicitări totodată Consiliul Local de Tineret Costești,care este structura reprezentativă a tinerilor din sat, a grupurilor de inițiativă care dezvoltă proiecte și activități în localitate și sânt mereu implicați în mod voluntar la evenimentele dedicate cu și pentru tineri.
Îndemn toți Costeștenii să susținem tinerii din sat și să le urăm perseverență, curaj și succes!
Cu respect,
Vasile BORTA, primarul satului Costești

Dispozitie-nr-181_Director_Scoala_De_Muzica

Urmăriți pe canalul Youtube al Primăriei satului Costești toate evenimentele publice din localitate, inclusiv Ședința Extraordinară a Consiliului Local din data de 04.08.2020.

Ședința o puteți vizualiza la link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=FbxZpPIw7dc

Deciziile_Consiliului_Local_Costesti_04_august_2020