SE ANUNȚĂ ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL COSTEȘTI

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dl Vasile Borta a emis o dispoziție prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară vineri, pe data de 25.09.2020 , ora  9 00  în sala din cadrul Casei de Cultură, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
  2. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru cu  drept de vot deliberativ în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe teritoriul s. Costești. Raportor, Vasile Borta, primar.
  3. Cu privire la modificarea/completarea/abrogarea unor decizii. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
  4. Cu privire la identificarea unui lot de pământ Bisericii Sf.Nicolae pentru  alte confesiuni. Raportor, Vasile Borta, primar.
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a premeilor, ajutorului material, sporuruilor de compensare și îndemnizațiilor unice. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
  6. Cu privire la aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2020-2023. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.
  7. Cu privire la aprobarea aplicației către ADR. Raportor, Vasile Borta, primar.
  8. Cu privire la schimbarea unui teren. Raportor, Vasile Borta, primar.
  9. Cu privire la redeschiderea și reluarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie din s. Costești, r-l Ialoveni Raportor, Vasile Borta, primar.
  10. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor, Levinte Tatiana, secretar.

Comisia Finanţe, Bivol Parascovia, președinte – Miercuri, 23 septembrie 2020, ora 1400.

Comisia Agrară, Pavalachi  Vasile, președinte – Miercuri, 23 septembrie 2020, ora 1600.

Comisia Drept, Ionaș Ion, președinte – Joi, 24 septembrie 2020, ora 1600.

Comisia Învățământ, Melnic Iurie, președinte – Joi, 25 septembrie 2020, ora 1300.

Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate și şedinţă este obligatorie. Informăm cetățenii că ședințele consiliului local sînt publice și poate participa orice cetățean, cu condiția respectării măsurilor de protecție împotriva Covid19.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×