Consiliului Local Costești se întrunește pentru ultima dată în anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dl Vasile Borta a emis dispoziţia nr.259 din 24 noiembrie 2020 prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă ordinară vineri, pe data de_04 decembrie 2020, ora 0900 în incinta Casei de Cultură, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor: Tatiana Levinte, secretar
 2. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în prima lectură. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 3. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești, raionul Ialoveni în a doua lectură. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare
 4. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2021. Raportor: Tatiana Levinte, secretar.
 5. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2021. Raportor:  Budeanu Ana, specialist în percepere fiscală.
 6. Cu privire la aprobarea unor plăți. Raportor: Borta Vasile, primar.
 7. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Borta Vasile, primar.
 8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Gâlcă Tatiana, specialist în contabilitate.
 9. Cu privire la încheierea contractelor de prestare a serviciilor pe anul 2021. Raportor; Borta Vasile, primar.
 10. Cu privire la stabilirea limitei de combustibil pentru anul 2021. Raportor Borta Vasile, primar.
 11. Cu privire la acordarea unor împuterniciri primarului. Raportor: Levinte Tatiana, secretar.
 12. Cu privire la rezilierea unor contracte de arendă. Raportor: Borta Vasile, primar.
 13. Cu privire la deschiderea unei rute de transport de persoane în trafic local în intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni. Raportor: Borta Vasile, primar.
 14. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier.Raportor: Borta Vasile, primar.
 15. Cu privire la modificarea/completarea/abrogarea unor decizii. Raportor: Levinte Tatiana, secretar.
 16. Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 17. Cu privire la inițierea procesului de corectare a erorilor comisie la atribuirea terenurilor în proprietate publică. Raportor: Borta Fiodor, spec. în regl. reg. funciar.
 18. Cu privire la corectarea erorilor comisi în cadrul terenurilor în proprietate publică. Raportor: Borta Fiodor, spec. în regl. reg. funciar
 19. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din 30.09.2020. Raportor: Levinte Tatiana, secretar.
 20. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 21. Cu privire la aprobarea proiectului „Gospodărie comunal-locativă funcțională –Cetățeni responsabili și Comunități dezvoltate”. Raportor: Borta Vasile, primar.
 22. Cu privire la aprobarea proiectului „Construcția drumului de acces L465-pârghie pentru dezvoltarea economică a satului Costești”. Raportor: Borta Vasile, primar.
 23. Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de informare și servicii pentru cetățeni din s.Costești și a listei serviciilor prestate de acesta. Raportor: Borta Vasile, primar.
 24.  Cu privire la încetarea raportului de serviciu al secretarului Consiliului Sătesc.Raportor: Levinte Tatiana, secretar.
 25. Cu privire la scutirea unor părinţi din familii  social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe. Raportor: Levinte Tatiana, secretar.
 26. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborareîntre satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldovaşi orașul Suceava , România. Raportor: Borta Vasile, primar.
 27. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborareîntre satul Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova şi comuna Putna ,județul Suceava,  România. Raportor: Borta Vasile, primar.
 28. Cu privire la aprobarea   contribuției din partea primăriei s,Costești pentru construcția apeductului Raportor: Borta Vasile, primar.
 29. Cu privire la acordarea premiului anual. Raportor: Borta Vasile, primar.
 30. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: Levinte Tatiana, secretar.

Comisia Agrară Marți, 01 decembrie, ora 1400

Comisia Finanțe Miercuri, 02 decembrie, ora 1400

Comisia Drept –Joi, 03 decembrie, ora 1400

Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezenţa consilierilor la comisiile de specialitate și şedinţă este obligatoie.

Informăm cetățenii că ședințele consiliului local sînt publice și poate participa orice cetățean. Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor de control și combatere a infecției COVID19. Totodată ședința va fi filmată și plasată pe canalul de youtube al Primăriei Costești.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×