Ședința ordinară a consiliului Local Costești din data de 24.01.2024 (LIVE)

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș a emis dispoziția nr. 20 din 17.01.2024, prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință ordinară la data de 24.01.2024, ora 14:00 în sala de ședințe, cu următoareaordine de zi:

1. Cu privirea la aprobarea rezultatelor concursului din 19.01.2024 la funcția de secretar al Consiliului local. Raportor: Ilie Ionaș, primar
2. Cu privire la modificarea unor decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
3. Cu privire la modificarea unei decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
4. Cu privire la corelarea bugetului. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal
5. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din soldul disponibil. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
6. Cu privire la deschiderea unor conturi. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
7. Cu privire la deschiderea unor conturi. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
8. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Borta Elena, contabil-șef.
9. Cu privire la schimbarea denumirii Casei de Cultură. Raportor: Ilie Ionaș, primar
10. Cu privire la inițierea creării Școlii Sportive „Costești”. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
11. Cu privire la înaintarea proiectului ”Reparația capitală a Centrului Cultural Multifuncțional Costești”, programului național „Satul European” ediția II, 2024. Raportor: Ilie Ionaș, primar
12. Cu privire la aprobarea participării primăriei s. Costești, r. Ialoveni la concursul de selectare a Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC pentru perioada 2024 – 2027. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
13. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Grigorița Zinovia, specialist principal.
14. Cu privire la aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2024-2027. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei Costești pentru anii 2024-2027. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
16. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea automobilelor de serviciu, aprobarea numărului-limită al autoturismelor și a parcursului limită anual. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
17. Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc.
18. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: secretarul consiliului sătesc.
DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×