A.O. Alternativa anunță tender în cadrul proiectului ”Iluminare stradală pentru s. Costești”

Asociația Obștească „Alternativa” implementează proiectul „Iluminare stradală pentru satul Costești-siguranță pentru cetățeni”. Acest  DSC_0974proiect se realizează în colaborare cu Primăria satului Costești, cu suportul donațiilor individuale, prin intermediul site-ului de colectare colectivă www.guvern24.md

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect,  Asociația Obștească „Alternativa” planifică iluminarea stradală a traseului de 3 km și adaptarea lui la necesitățile sistemului de piloni existent.

În acest scop, AO „Alternativa”  va selecta o companie care va executa lucrările de iluminare conform caietului de sarcini expus mai jos.

Aspecte organizaţionale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației Obștească „Alternativa” și membrii echipei de implementare. Contractantul va participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieşind din cerinţele Asociației.

 

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menţionate începând cu 9 mai 2016 . Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 1 iunie 2016. Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

 

Cerinţe faţă de aplicanţi:

Aplicanți pot fi companii rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

  • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Licență de activitate în domeniul iluminării stradale;
  • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul iluminării stradale;
  • Viabilitate financiară demonstrată;
  • Echipă de implementare calificată

 

Dosarul de participare trebuie să includă:

  1. Copia certificatului de înregistrare
  2. Copia licenței de activitate
  3. O scurtă lista cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon
  4. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale.

 

Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „ Alternativa, str Ștefan cel Mare, satul Costești, raionul Ialoveni sau prin email la [email protected] cu nota „Tender pentru iluminare stradală”, până la data de 6 mai 2016  ora 16.00. Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal. Caietul de sarcini îl găsiți aici:Deviz Local nr. 1 Iluminare stradala Deviz Local nr. 2 Iluminare stradala

Mai multe informații puteți obține la adresa de email [email protected] sau prin telefon la numărul  069512370.

 

Doar companiile selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×