Lucrări de reparație a rețelei de apeduct pentru alimentarea cu apă a sectorul Gîrlea