Şcoala de muzică „Filip Todiraşcu”

Școala de muzică „Filip Todirașcu”
Director: Gheorghe Matei
raionul Ialoveni, satul Costești, MD 6813
tel: /+373268/ 51 171

Şcoala de muzică „Filip Todirașcu” s-a înfiinţat şi activează în baza deciziei Ministerului Culturii de comun acord cu Administraţia Publică Locală.

Scopuri si obiective :
– Contribuirea la dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor generaţiei tinere în domeniul artelor, la famializarea acestora cu genurile de artă;
– Asigurarea şi continuitatea procesului de instruire a muzicienilor;
– Organizarea activităţii instructiv – educativă a elevilor.

Şcoala de muzică din s. Costeşti a fost fondată în anul 1977 la iniţiativa unor oameni de cultură a satului : d-l A.Carp pe atunci fiind director a şcolii nr. 2 din localitate, şi mulţi parinţi a copiilor ce urmau să înveţe în această instituţie de învăţământ artistic.
Fondatorul şi primul director a şcolii a fost Eugeniu Popov. Peste doi ani de activitate în incinta cladirii şcolii generale nr.2, şcoala de muzică a fost transferată într-o cladire de valoare istorică. Aceasta cladire a fost construită în anul 1934 cu menirea de local nou pentru primărie.
Din anul 1987 şi până în prezent în funcţie de director a şcolii se află domnul Gheorghe MATEI. În anul 1996, actualul director, a înaintat comitetului executiv al raionului Ialoveni propunerea de a-i conferi școlii de muzică pentru copii numele rapsodului violonist. În acest context, în baza deciziei comitetului executiv al Consiliului raional Ialoveni nr. 11/08 din 28.11.1996, școlii de muzică i s-a atribuit numele de „Filip Todirașcu”.

În anul 2008, la insistenţa de mulţi ani a direcţiei şcolii, cu susţinerea Consiliului raional Ialoveni şi a Primăriei Costești, s-a efectuat reparaţia capitală a edificiului actual a şcolii de muzică.

Procesul de învăţământ se organizează şi se desfăşoară în baza planului anual şi planurilor semestriale aprobate de Consiliul profesoral. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, consiliul profesoral analizează modul în care s-a desfăşurat activitatea în perioada precedentă şi stabileşte măsurile practice şi obiectivele pentru următoarea perioadă. Verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor elevilor se face sistematic în cadrul lecţiilor, concertelor academice, colocviilor tehnice, probelor practice, vizionărilor, examenelor. La finele anului de studii se organizează examene de promovare şi de absolvire.

Pe parcursul anilor de activitate în această şcoală au făcut studii peste 300 de elevi, din aceşti absolvenţi 53 au absolvit instituţii de învăţământ artistic sau în prezent fac studii în instituţiile de profil din ţară şi de peste hotare.

Elevii școlii de muzică participă sistematic la diverse concerte și concursuri locale, raionale și naționale.

Sunt bine cunoscuţi aşa absolvenţi a şcolii :
Borta Andrei, acordeon Orchestra municipală a Fraților Advahov;
Borta Tudor, acordeon, corepetitor a Ansamblului academic de dans „Joc”;
Borta Grigore, ţambal, orchestra de muzică populară „Veselia”;
Surorile Ludmila şi Elena Bivol care îşi desfăşoară activitatea profesionistă în SUA;
Borta Petru, nai, artist liber care cântă în orchestrele de muzică populară din ţară;
Surdu Tatiana, interpreta de muzică uşoară.

Asigurarea cu cadre:
În Instituţia de Învăţământ Artistic Complementar activează 12 profesori. Din ei 7 au studii superioare de specialitate şi 5 cu studii medii de specialitate.

Specialități și nr. de profesori:
1. Pian 3
2. Instrumente cu corzi 3
3. Teorie 1
6. Acordeon 2
7. Nai, Fluier 1
10. Corepetitor 2

Din aceștia conform vechimii în muncă :
pînă la 5 ani – 3
5 – 10 ani – 2
10 – 15ani – 2
15 – 20 ani – 2
20 – 25 ani – 1
mai mult de 25 de ani – 2

Cadrele didactice
– Asigură eficiența procesului instructiv – educativ;
– Își perfecționează permanent nivelul profesional și cultural;
– Stimulează capacitățile creative ale elevului;
– Desfășoară procesul de educație și instruire în spiritul respectului față de valorile culturale, spirituale, naționale și universale.

Sursa principală de finanțare a școlii o constituie mijloacele bugetare precum și cele obținute din taxa de școlarizare achitată de părinți. Remunerarea personalului administrativ de conducere, a pedagogilor, și a personalului auxiliar se efectuează în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×