Consiliul Local Costești se înturnește pentru ultima dată în anul 2017

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, viceprimarul satului Costești, dnul Țurcan Andrei a emis dispoziția nr. 186 din 8 decembrie 2017 prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință ordinară

 

pe data de 15 decembrie, ora 0900 în sala de ședințe,

 

cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești pentru anul 2018. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 2. Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2018. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 3. Cu privire la aprobarea unor plăți pentru anul 2018. Raportor: Natalia Petrea, primar
 4. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2016. Raportor: Borta Vera – specialist în percepere fiscală.
 5. Cu privire la încheierea contractelor de prestare a serviciilor în anul 2018. Raportor: Petrea Natalia, primar
 6. Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire la Școala de Muzică din s. Costești pentru anul 2017. Natalia Petrea, primar.
 7. Cu privire la stabilirea limitei de combustibil pentru anul 2018. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 8. Cu privire la organizarea lucrărilor publice pe teritoriul s. Costești și finanțarea lor. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 9. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului local Costești pentru anul 2018. Raportor: Rotari Cristina, secretarul consiliului.
 10. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare din bugetul local. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 11. Cu privire la scutirea unor copii de plata pentru grădiniță. Raportor: Natalia Petrea, primar.
 12. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 13. Cu privire la acordarea unor ajutoare unice. Raportor: Petrea Natalia, primar.
 14. Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a satului Costești, raionul Ialoveni. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglemntarea regimului funciar.
 15. Cu privire la autorizarea parcului de taxiuri din satul Costești. Raportor: Țurcan Andrei, viceprimar.
 16. Cu privire la formarea bunului imobil. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului funciar.
 17. Cu privire la corelarea bugetului satului Costești pentru anul 2017. Raportor: Perevoznic Diana, specialist în planificare.
 18. Cu privire la casarea unor bunuri. Raportor: Țurcan Andrei, viceprimar.
 19. Cu privire la construcția unei cazangerii. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglemntarea regimului funciar.
 20. Cu privire la modificarea modului de folosință a unor terenuri. Raportor: Borta Fiodor, specialist în reglemntarea regimului funciar.
 21. Cu privire la modificarea/completarea unor decizii. Raportor: Rotari Cristina, secretarul consiliului

Ședințele Consiliului Local sînt publice și la ele are dreptul să asiste orice cetățean care dorește. Totodată evenimentul va fi transmis live pe canalul de youtube al Primăriei și pagina oficială de facebook, accesînd următoarele link-uri:

https://www.youtube.com/channel/UCBY5XzN02H1x08xNnQUkb2A

https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-Coste%C8%99ti-963249317031337/

 

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×