Instruire pentru tinerii cu spirit antreprenorial, din localitățile raionului Ialoveni

În contextul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, vineri și sâmbătă, 05 și 06 aprilie 2019, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Managementul financiar”, cu participarea a peste douăzeci de tineri activi din localitățile: Răzeni, Costeşti, Sociteni, Hansca, Ruseştii Noi, Ialoveni, Pojăreni și Mileștii Mici.

Moderatoarea atelierului – doamna expert Angela GLADEI, directorul Companiei ,,Business Development Capital” (BDC) – a reuşit să antreneze participanții într-un exercițiu de simulare a formării activului și pasivului din bilanțul contabil, precum și raportul profit-pierderi al unei întreprinderi, utilizînd termenii specifici domeniului financiar: venit din vînzări, costul vînzării, marja de profit, și profit brut.

Contul de profit și pierderi reprezintă un raport financiar ce reflectă toate veniturile, impozitele și cheltuielile, precum și efectul tuturor tranzacțiilor la o anumită dată în timp, dar, de regulă, se întocmește la sfârșitul anului. Contul de profit și pierderi înregistrează efectele tranzacțiilor de afaceri pe o anumită perioadă de timp. Este un document publicat regulat (anual) de o companie care prezintă cîștigurile, cheltuielile și impozitele. Calitatea tranzacțiilor este relevată de documentele ce stau la bază.

Diferența dintre contul de profit și pierdere și bilanțul contabil constă în perioadele de timp pe care fiecare le reprezintă. Contul este evidența activităților monetare, care începe cu o intrare pentru venituri, și se scade din acesta costurile de funcționare a afacerii, inclusiv, costul bunurilor vândute, salariile, cheltuielile comerciale, impozitele și dobânzile. Linia de jos este profit sau pierdere.

O activitate profitabilă depinde de fluxul de numerar, deoarece, cheltuielile de producere trebuie acoperite cu lichidități. O afacere este solvabilă dacă are capacitatea de a-și onora toate obligațiunile față de stat și parteneri.

Contul de profit și pierderi cuprinde: cifra de afaceri (vânzările sau valoarea facturală a bunurilor și serviciilor livrate); elementele de capital (modificările inventarului), alte venituri operaționale (activitate secundară, alte activități decît cele obișnuite); costuri materiale (costurile de obținere a materiilor prime și de producere a produselor finite care sunt vîndute clienților); salariile; deprecierea sau aprecierea (o cheltuială non-cash care reduce valoarea unui activ, ca urmarea uzurii și vîrstei. Majoritatea activelor își pierd valoarea în timp și trebuie înlocuite); alte cheltuieli operaționale (salariile angajaților, impozitele, cheltuieli de achitare a arendei); profitul și pierderi din exploatare; venituri financiare (pot proveni din dobînzi); cheltuieli financiare (pierderi rezultate din investiții în filiale și societăți comerciale); profitul / pierderea financiară; profitul – pierdere și activitățile ordinare; venituri extraordinare (subvenții în agricultură); cheltuieli extraordinare; profitul-pierdere extraordinară; profit înainte de impozitare, dividentele spre plată, profit / pierdere a anului.

Fluxul de numerar are 6 componente de bază: soldul la începtul perioadei; veniturile din activitatea operațională; încasările de la cumpărători, vînzări, debitori / creanță: cheltuieli operaționale (transport, chirie, utilități, salarii, impozite); venituri din activitatea investițională (încasări și plăți); venituri din activitatea financiară din încasări.

Starea de sănătate financiară a unei firme o arată principalii indicatori de performanță: lichiditatea și viteza de rotație, solvabilitatea și rentabilitatea (financiară, economică și a capitalului).  Analiza elementelor patrimoniale se efectuează prin determinarea unor rate care caracterizează relația între diversele elemente parimoniale, de exemplu: rata activelor imobilizate și rata activelor circulante.

Cheltuielile în cadrul unei întreprinderi se clasifică în două mari categorii: costuri de producere și cheltuieli comerciale (administrative). În costurile de producere se includ următoarele cheltuieli: materia primă, ambalaj și etichete, salariile personalului implicat în procesul de producere, utilaje, alte consumabile și utilități care sunt direct legate de procesul de producere. În costurile administrtative se includ: salariul administratorilor și a departamentului financiar-contabil, serviciii juridice, bancare, de comunicare, combustibil și întreținerea automobilelor de serviciu, arenda și utilitățile pentru blocul administrativ, servicii marketing, etc.

Astfel, invităm tinerii activi, înzestrați cu spirit de întreprinzător să participe la următorul atelier de instruire ,,Planul de vînzări”, care se vor desfășura sâmbătă, 13 aprilie 2019, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

Suntem profund recunoscători partenerilor consecvenţi: Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova pentru generozitatea şi suportul substanțial acordat la desfăşurarea evenimentului.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×