ANUNȚ pentru costeștenii cu buletine de identitate perfectate după data de 01.01.2016

Stimați cetățeni ai satului Costești, Primăria Costești vine cu rugămintea către persoanele care au atins vîrsta de 18 ani în sus și au perfectat buletinele de identitate începînd cu data de 01 ianuarie 2016, să se adreseze la secretariatul primăriei (etajul 1, biroul nr.1) pentru a verifica locația secției de votare unde figurează în listele…

CONTINUARE

Combaterea răspîndirii buruienii ”Ambrozia”

Primăria satului Costești vine cu rugamintea să întreprindeți măsuri  urgente de  combatere  a buruienii ambrosia (Ambrozia artemisifolia) din locurile publice sau terenurile pe care le gestionați (titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenului din orice  categorie de destinație). În conformitate  cu prevederilie  Legii Nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la produsele…

CONTINUARE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×