Combaterea răspîndirii buruienii ”Ambrozia”

Primăria satului Costești vine cu rugamintea să întreprindeți măsuri  urgente de  combatere  a buruienii ambrosia (Ambrozia artemisifolia) din locurile publice sau terenurile pe care le gestionați (titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenului din orice  categorie de destinație).

În conformitate  cu prevederilie  Legii Nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți ,Hotărîrii  Guvernului Nr. 967 din 03.10.2018  Cu privire la aprobarea   Regulamentului  privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrosia (Ambrozia artemisifolia) precum și  Codul Contravențional al Republicii Moldova  nr  218 din 24.10.2008

Nerespectarea  cadrului normative constituie contravenție  și se sancționează cu amendă  de la 12 la 120 unități convenționale  conform  art. 189 aliniatul( 1)

Încălcarea  intenționată a regulilor de combatere a buruienilor se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale  aplicate persoanei fizice,cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale  aplicată persoanei  cu funcție de răspundere.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×