Primăria Costești

SE ANUNȚĂ ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL COSTEȘTI

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea a emis dispoziţia nr. 163 din 17 septembrie 2019  prin care a dispus convocarea consiliului local Costeşti în şedinţă extraordinară pe data de 19 septembrie 2019, ora…

CONTINUARE

La o cafea cu primarul

Primăria satului Costești invită toți doritorii de a participa la proiectul ,,La o cafea cu primarul”. Discuția are ca subiect Organizarea și desfășurarea Sărbătorilor Naționale ,, Ziua Independenței” și ,,Limba noastră cea Română” Evenimentul va avea loc pe data de 19 august 2019 în incinta Casei de Cultură începind cu orele 13.00, cu următoarea agendă:…

CONTINUARE

ANUNȚ pentru costeștenii cu buletine de identitate perfectate după data de 01.01.2016

Stimați cetățeni ai satului Costești, Primăria Costești vine cu rugămintea către persoanele care au atins vîrsta de 18 ani în sus și au perfectat buletinele de identitate începînd cu data de 01 ianuarie 2016, să se adreseze la secretariatul primăriei (etajul 1, biroul nr.1) pentru a verifica locația secției de votare unde figurează în listele…

CONTINUARE

Combaterea răspîndirii buruienii ”Ambrozia”

Primăria satului Costești vine cu rugamintea să întreprindeți măsuri  urgente de  combatere  a buruienii ambrosia (Ambrozia artemisifolia) din locurile publice sau terenurile pe care le gestionați (titulari ai dreptului de proprietate, de posesiune, de folosință asupra terenului din orice  categorie de destinație). În conformitate  cu prevederilie  Legii Nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la produsele…

CONTINUARE

Seminar privind organismele dăunătoare plantelor!!!

Direcția Teritoriala pentru Siguranța Alimentelor Ialoveni va organiza un seminar pentru agricultorii din satul Costești, cu tematica: Stabilirea și menținerea statutului pentru locul sau zona de producere liber de organisme dăunătoare plantelor, Molia minieră a tomatelor (Tuta absoluta) un dăunator nou în Republica  Moldova, Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera). Seminarul va avea…

CONTINUARE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×