Costeștenii sânt invitați să participe la concursul local ”Cea mai curată și amenajată regiune din satul Costești!”

Primăria satului Costești în colaborare cu Consiliul Local aunță desfășurarea concursului ”Cea mai curată și amenajată regiune din satul Costești!”.

Concursul are drept scop dezvoltarea tradițiilor naționale de amenajare și și întreținere exemplară a localității, susținerea activităților practice de protecție a mediului și promovarea tendințelor actuale de modernizare a satelor. 

Premiile prevăzute pentru concurs sunt:

Premiul I – 15 000 lei;

Premiul II – 10 000 lei;

Premiul III – 5 000 lei.

Concursul se va desfășura în perioada 23– 30 aprilie 2021. Evaluarea va avea loc vineri, 30 aprilie 2021 de către o comisie creată din consilieri locali și lucrători ai aparatului primăriei Costești.

CRITERIILE și INDICII
de evaluare a regiunilor pentru Concursul Local  ”Cea mai curată și amenajată regiune din satul Costești!”.

NrCriteriulNumărul de puncte
1.Salubrizarea regiunii;Colectarea și evacuarea organizată a deșeurilor, contractele încheiate cu agenții economici;0-10
2.Spațiile înverzite, starea estetică a spațiilor verzi, extinderea și renovarea lor;0- 10
3.Mijloacele financiare investite în anul în curs de către gospodari și agenți economici în domeniul protecției mediului și amenajării teritoriului, conservării și ocrotirii din patrimonial natural al localității, modernizării, renovării, restaurării și amenajării reginilor ce vă aparțin;0-10
4.Aspectul general al regiunii: amenajarea regiunii;starea și aspectul străzilor;aspectul din jurul gospodăriei;lucrările efectuate pentru îmbunătățirea(renovarea) apectului regiunii respective.0-10

Pentru mai multe detalii despre concurs, anunțul Comisiei despre intenția de participare vă rugăm să sunați la numărul de telefon 060680888, Stepanuc Ivan sau să ne scrieți la [email protected].

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×