CONSILIUL LOCAL COSTEȘTI SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 şi art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală, primarul satului Costeşti, dl. Vasile Borta a emis dispoziţia nr. nr. 209 din 22 septembrie 2021, ora 900 în sala de şedinţe, Casa de Cultură, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier. Raportor: Crețu Lilia, secretar.
 2. Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor: Crețu Lilia, secretar.
 3. Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare. Raportor:Perevoznic Diana, specialist principal.
 4. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Gîlca Tatiana, specialist principal.
 5. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare.  Raportor:Borta Elena, contabil șef.
 6. Cu privire la delegarea unui reprezentant în componenţa Consiliului de Administraţie a grădinițelor din s. Costești. Raportor: Borta Vasile, primar.
 7. Cu privire la delegarea unui reprezentant în componenţa Consiliului de Administraţie a instituțiilor de învățământ. Raportor: Borta Vasile, primar.
 8. Cu privire la stabilirea prețului masei lemnoase.Raportor: Borta Vasile, primar.
 9. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei din 03 septembrie 2021.Raportor: Borta Vasile, primar.
 10. Cu privire la defrișarea arborilor. Raportor: Borta Vasile, primar.
 11. Cu privire la încheierea contractelor de prestare a serviciilor. Raportor: Borta Vasile, primar.
 12. Cu privire la aprobarea unei plăți. Raportor: Borta Vasile, primar.
 13. Cu privire la completarea deciziei 4/18 din 23.07.2021. Raportor: Borta Vasile, primar.
 14. Cu privire la radierea înscrierii în registrul bunurilor imobile. Raportor: Borta Fiodor, specialist.
 15. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate privată. Raportor: Borta Fiodor, specialist.
 16. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică. Raportor: Borta Fiodor, specialist.
 17. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în s. Costești, r-nul Ialoveni. Raportor: Borta Vasile, primar.
 18. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor Crețu Lilia, secretar.

Informăm cetățenii că ședințele consiliului local sînt publice și poate participa orice cetățean. Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor de control și combatere a infecției COVID19 în sala Casei de Cultură Costești. Totodată ședința va fi filmată și plasată pe canalul de youtube al Primăriei Cost

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×