ATELIERUL BUNELOR PRACTICI PRIVIND PARTICIPAREA TINERETULUI STUDIOS, DIN CADRUL CONFERINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL AL ELEVILOR

În contextul Proiectului major ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2016”, cu genericul ,,Oraşul Ialoveni – Oraşul Tinerilor, Oraşul posibilităţilor”, la 05 mai 2016, în 13178901_509642479234555_2869509306240397283_ncadrul Conferinţei Naţionale a Consiliului Naţional al Elevilor s-a desfăşurat Atelierul bunelor practici privind participarea tineretului studios. Este un atelier de analiză organizat de  Consiliul Raional Ialoveni, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Cei peste 100 de participanţi sunt reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor, Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ,,Artico”, A. O. ,,Eco-Răzeni”, Fondului pentru Tineri Ialoveni, Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, A. O. ,,Alternativa”, Costeşti şi Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti, dar şi preşedinţii consiliilor elevilor din instituţiile de învăţămînt: L. T. ,,Petre Ştefănucă”, L. T. ,,Andrei Vartic”, Ialoveni, L. T. ,,Aurel David”, Bardar, L. T. ,,Olymp”, L. T. Costeşti, L. T. Horeşti, L. T. ,,Mihail Bîrcă”, Mileştii Mici, L. T. Moleşti, L. T. Puhoi, L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni, L. T. Ruseştii Noi, L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, L. T. Ţipala, L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni şi L. T. Zîmbreni.

Scopul acţiunii e de-a consolida colaborarea şi comunicarea între structurile de participare a tinerilor dotaţi, de a identifica instrumentele eficiente de participare a elevilor, dar şi de a gîndi mecanismele care oferă suport tineretului studios pentru realizarea ideilor ingenioase, din partea actorilor statului şi ai societăţii civile.

În deschiderea evenimentului, ne-au onorat cu prezenţa şi cu mesaje de salut actorii de calibru ai dezvoltării politicilor educaţionale şi de tineret.

În pledoaria sa, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a remarcat importanţa acestei conferinţe în cadrul parteneriatului pentru dezvoltarea politicilor de 13124543_509642389234564_4806942635518875029_ntineret şi dezvoltarea oportunităţilor care asigură ocuparea eficientă a tinerilor prin programe de angajare civică, precum şi dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a structurilor de tineret şi prin activismul lor comunităţile noastre.

În discursul său, domnul Pavel IANEŢ, Viceministrul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, a subliniat că, pentru a încuraja participarea tinerilor la dezvoltarea ţării, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii cu privire la tineret. Este îmbucurător faptul că consiliile elevilor sunt o voce a tinerilor activi, auzită de autorităţi, care se manifestă şi prin instrumentele de informare – ziare locale şi radiouri şcolare – unde este evident rolul educaţiei non-formale în cultivarea tinerei generaţii.

De asemenea, doamna Natalia GRÎU, consultant superior, Direcţia Învăţămînt Preuniversitar, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, a salutat juneţea din sistemul educaţional şi le-a sugerat tinerilor să fie cutezători şi să abordeze în dezbateri problemele din existente în domeniul învăţămîntului. ,,Ideea necesităţii de implicare a tinerilor vine din evoluţia comunităţilor marcate de schimbările produse de tineri. Facilităm un dialog inteligent ca sinergia tinerilor să se contopească cu proiectele actorilor comunitari, pentru a certifica puterea de schimbare a consiliilor elevilor şi a tinerilor care pun umărul şi mintea la contribuţie”, a menţionat Domnia Sa.

Doamna Galina NIŢA, Şef, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni, exprimat un mesaj de gratitudine Ministerului Educaţiei pentru că dezvoltă structurile de participare a elevilor 13083314_509642599234543_257935042973760190_nşi a adresat un îndemn tinerilor inteligenţi să manifeste activism şi fermitate în proiectele lor de viitor, dar să-şi aducă aportul în crearea Consiliului Raional al Elevilor ca un instrument autetic de reprezentare a tinerilor, care vin cu soluţii de îmbunătăţire a politicilor din sistemul educaţional.

În mesajul său de salut, doamna Valentina PLĂMĂDEALĂ, Viceprimar de Ialoveni, a precizat că, ,,doar prin parteneriatul cu tinerii, actorii din comunitate pot realiza proiecte importante. Dacă tinerii participă, ei contribuie şi întreaga comunitate beneficiază”.

Daniela ŢÎRCHI şi Nina BUCIUMAŞ, membre ale Fondului pentru Tineri Ialoveni, au prezentat conceptul Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni”, implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni”, Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 12 runde de granturi mici pentru consiliile locale de tineret şi consiliile elevilor, cu realizarea a 147 proiecte în 22 localităţi ale raionului. Calendarul Concursului de finanţare cuprinde etapele: lansarea programului de granturi, elaborarea Ghidului de finanţare, procesul de recepţionare / selectare a aplicaţiilor, şedinţa de preselecţie şi analiză, interviuri de clarificare şi şedinţa de selectare, semnarea acordurilor de colaborare, sesiunea de instruire cu beneficiarii, implementarea, monitorizarea, mediatizarea, raportarea şi evalurea finală a proiectelor în cadrul Galei Bunelor Practici sau la Festivalul Tinerilor Activi şi oferirea certificatului de competenţe tinerilor.

13179393_509642622567874_4188725743467950612_nMaria LEVINTE, secretar, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni a prezentat o comunicare întitulată ,,Instrumente de reprezentare şi de participare a tinerilor consilieri”. ,,Consiliul Raional de Tineret este o formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor, de implicare a lor în procesul de luare a deciziilor, creat din 24 de consilieri delegaţi din cele 16 consilii locale de tineret constitite în urma alegerilor. Secretarul general este asistat de secretarii comisiilor de specialitate. În perioada octombrie 2015 – ianuarie 2016 a deţinut preşedinţia Reţelei Naţionale a Consiliilor Raionale de Tineret. A desfăşurat un atelier de instruire privind managementul proiectelor, Concursul de Inteligenţă ,,Ce ? Unde ? Cînd ?”, precum şi Conferinţa Naţională a Reţelei Consiliilor Raionale de Tineret din 30 – 31 ianuarie 2016”, a povestit domnişoara LEVINTE.

Despre evoluţia Consiliului Naţional al Elevilor, rezultatele activităţii şi perspectivele de dezvoltare, ne-a relatat domnişoara Alina BEŞLEAGA, coordonator, al acestui consiliu, la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ,,Artico”: ,,CNE e o structură alcătuită din 37 de membri, creată în anul 2013, în scopul de a promova consiliile elevilor, activismul civic, voluntariatul, manifestarea democraţiei şi implicarea în procesul decizional. Am ajuns la al treilea mandat de activitate, dar ne propunem să constituim o reţea a consiliilor raionale ale elevilor, prin care să implicăm şi să motivăm tinerii activi oferindu-le oportunităţi de colaborare, pentru că tinerii sunt prezentul şi viitorul”.

Argumente temeinice în sprijinul afirmaţiei că ”CNE este un organ reprezentativ al vocii elevilor”, a adus domnul Eduard TATARU, membru, Consiliul Naţional al Elevilor 2015-2016, care a accentuat necesitatea orelor opţionale, limbilor străine, IT, educaţia fizică în şcoli; a monitorizării calităţii evaluării elevilor, a cercetării sistemului particular de predare, dar şi lansării campaniilor ,,Cunoaşte-ţi consilierul”, ,,Drepturile în culori”.

Carolina CICATI, membru, Consiliul Naţional al Elevilor 2015-2016, a făcut referire la colaborarea între Consiliile Naţionale ale Elevilor din România şi Republ13179393_509642349234568_8617276754843639325_nica Moldova, ilustrînd o serie de acţiuni întreprinse: încheierea Acordului de colaborare în CNE din Republica Moldova şi Consiliul Naţional al Elevilor din România”, participarea la Adunarea Generală a CNE din România, restructurarea CNE din Moldova, conform bunelor practici din România, cu aprobarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, dar şi colaborarea pentru viitor cu Consiliul Raional de Tineret Ialoveni.

Doamna Maria BIVOL, Preşedintele A. O. ,,Alternativa”, coordonator-şef, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti a demonstrat că ,,Consiliile elevilor sunt instrumente de informare a tinerilor, cu vîrste cuprinse între 14 – 30 ani, despre modul sănătos de viaţă şi sănătatea sexual-reproductivă. Constituirea Reţelei echipelor locale de tineri educatori de la egal la egal, în cadrul Proiectului ,,Tinerii – împreună pentru un viitor fără HIV / SIDA”, prin care se desfăşoară ore informative în instituţiile de învăţămînt din r. Ialoveni, dar şi marşuri sociale, cu distribuirea materialelor promoţionale. De asemenea, cele 8 generaţii de voluntari sunt antrenate în Concursul de Pictură şi Desen ,,Viaţa cu HIV / SIDA”, clasîndu-se pe locul I la Festivalul Naţional de Teatru Social, cu piesa ,,Omoară indiferenţa – treziţi conştiinţa !”, iar cei mai bravi voluntari au posibilitatea de a participa la o tabără de vară organizată de Ministerul Sănătăţii”.

Aurica SVIDERSCHI şi Oleg CAZACU, membri, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au prezentat cele 24 de proiecte finanţate în Runda a XII – a a Programului de Granturi al Fondului pentru Tineri”, menţionîndu-le pe cele mai reuşite din instituţiile de învăţămînt: Consiliul Elevilor al L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, proiectul ,,Educaţie pentru cunoaşterea drepturilor copilului”; Consiliul Elevilor al L. T. Ruseştii Noi, proiectul: ,,Elevii bine dotaţi, devin profesionişti angajaţi”; grupul de iniţiativă ,,ImpAct”, Ialoveni, proiectul ,,Tinerii cu impact”; grupul de iniţiativă ,,Puzzle”, Costeşti, proiectul: ,,ECO – Excursie pentru Copiii Olimpici”; grupul de iniţiativă ,,Tinerii ECOool”, Mileştii Noi, Răzeni, proiectul: ,,Leagănul copilăriei”; grupul de iniţiativă ,,MacMillans”, Răzeni, proiectului ,,VeloHora”; Consiliul Local de Tineret Ţipala, proiectul ,,Camping: Nature – our friend”; grupul de iniţiativă ,,Eco-Terra”, Costeşti, proiectul ,,Mişcarea cu bicicleta – vis sau realitate”; grupul de iniţiativă ,,Noi suntem viitorul”, Ialoveni, proiectul ,,Dansul – artă şi pasiune”; grupul de iniţiativă ,,Fantastic Four”, Răzeni, proiectul: ,,Edu-Camp”; grupul de iniţiativă ,,NAVI”, Puhoi, proiectul ,,Camping. Ne distrăm şi ne formăm împreună”, etc.

Maricica BIVOL şi Cătălin ŞEREMET, membri, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au descris cele mai importante proiecte finanţate în Rundele a X – a şi  a XI – a pe parcursul anului 2015, de Fondul pentru Tineri”: grupul de iniţiativă ,,All about” din or. Ialoveni, proiectul ,,Radio Univers”;  grupul de iniţiativă ,,Indigo” din c. Răzeni, proiectul ,,Implementarea tehnologiei SMART în viaţa elevilor”; grupul de iniţiativă al tinerilor ,,Ingenious Four” din c. Răzeni, proiectul ,,Şcoala de succes – cartea de vizită a elevului”; grupul de iniţiativă ,,Tinerii europeni” din c. Răzeni, proiectul ,,Europa la noi acasă”; grupul de iniţiativă ,,Tinerii intelectuali” din c. Răzeni, proiectul ,,Clubul Tinerilor Intelectuali din Răzeni – fereastra spre succes”; grupul de iniţiativă ,,Eco-Terra” din s. Costeşti, proiectul ,,Centura verde a liceului”, etc.

Despre iniţiativele şi proiectele implementate de consiliile elevilor din instituţiile de învăţămînt cu suportul Fondului pentru Tineri Ialoveni în perioada 2010 – 2014 a vorbit domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni”, care a evidenţiat principalele proiecte cu impact şi durabilitate: ,,Atelierul de dezvoltare a creativităţii”, L. T. ,,Ion Suruceanu, Suruceni; ,,Centrul de Resurse pentru Practici Inclusive  – mediu sigur şi Prietenos”, L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni; ,,Digital World”, L. T. Puhoi; ,,Talent. Imaginaţie. Creaţie”, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni; ,,Sportul nu e doar sport – e stil de viaţă”, L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni; ,,Ziarul ,,Lumină din Lumină”, L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni; ,,Şcoala voluntarilor”, L. T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni; ,,Pas cu Pas”, Ialoveni; de asemenea, amenajarea teritoriului instituţiilor de învăţămînt din Hansca, Ialoveni, Mileştii Mici, precum şi organizarea alegerilor pentru constituirea celor 16 consilii locale de tineret.

La finalul evenimentului, moderatorul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret a conchis, că nivelele participării elevilor şi tinerilor din raionul Ialoveni, sunt:

la nivel local – o reţea de 16 consilii locale de tineret, o reţea a consiliilor elevilor din instituţiile de învăţămînt, o reţea a educatorilor de la egal la egal, o reţea a ziarelor locale şi a radiourilor şcolare, multitudinea grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi a cluburilor pe interese;

la nivel regional avem Consiliul Raional de Tineret şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, o reţea de asociaţii obşteşti active – prestatoare de servicii diverse şi de calitate prietenoase tinerilor, comisia pentru politicile de tineret;

– despre nivelul naţional reiterăm – deloc întîmplător deţinem cu demnitate titlul de Capitală a Tineretului 2013 şi 2016.

Participarea aduce avantaje şi conturează o tipologie a mecanismelor de participare a elevilor şi tinerilor:

1. Participarea la elaborarea documentelor normative: strategia raională pentru tineret şi planul anual de acţiuni.

2. Crearea şi susţinerea structurilor de tineret: consiliile elevilor, consiliile de tineret, grupuri de iniţiativă, ONG – uri, etc.

3. Programe şi acţiuni de participare a tinerilor la viaţa social-economică, precum şi organizarea de forumuri civice pentru consultarea tinerilor.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×