Consiliul Local Costești se întrunește în ședință ordinară

P1410477Natalia Petrea, primarul satului Costești a emis o dispoziție în data de 5 mai 2016,  prin care convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc  Costești. La ședință sînt invitați toți cetățenii satului Costești.

 

Ședința consiliului sătesc Costești la data de 12.05.2016,  ora 0900 cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în consiliul sătesc Costești. Raportor: Bivol Rodica – secretarul consiliulu

 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Primăriei s.Costești Raportor: Petrea Natalia, primar

 3. Cu privire la formarea unor bunuri imobile. Raportor: Tudor Borta, specialist în reglementarea regimului funciar

 4. Cu privire la vînzarea terenului aferent. Raportor: Tudor Borta , specialist în reglementarea regimului funciar

 5. Cu privire la stabilirea de legături de colaborare, cooperare cu localități din România. Raportor: Petrea Natalia, primar.

 6. Cu privire la organizarea sărbătorii Hramul satului.  Raportor: Natalia Petrea

 7. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: Bivol Rodica, secretarul consiliului

 8. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Petrea Natalia, primar.

 9. Cu privire la abrogarea/modificarea/completarea unor decizii. Raportor: Bivol Rodica, secretarul consiliului.

 10. Cu privire la rezilierea contractului de arendă cu Gospodăria Țărănească ,,Moldova-Sulă,,. Raportor: Natalia Petrea.

 11. Cu privire la aprobarea districtelor școlare în scopul organizării înscrierii copiilor în clasa I

 12. Cu privire la sistarea activității centrului ,,Curaj,,.

 13. Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile. Raportor Tudor Borta, specialist în reglementarea regimului funciar

14. Cu privire la Decontarea mijloacelor fixe. Raportor: Grigorița Zinaida, contabil-șef.

15. Cu privire la reamenajarea fîntînii de mină  și a parcului din preajma primăriei. Raportor: Petrea Natalia, primar.

16. Cu privire la crearea instituției ,, Centrul Comunitar pentru persoane în etate din s. Costești ,,Speranța,,.

17. Cu privire la suspendarea activității grădinițelor de copii din s. Costești, pentru perioada de vară 2016.

18. Cu privire la instituționalizarea copiilor în grădinițe.

19. Cu privire Ia rectificarea bugetului. Raportor: Grigorița Zinaida ,contabil-șef.

20. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Raportor: Grigorița Zinaida ,contabil-șef.

21. Cu privire la eliberarea din funcție a secretarului Consiliului sătesc Costești.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×